Krzysztof Ścierański – „Zawracanie basu”


Basistów w Polsce było wielu ale gdzie im tam do Pana Krzysztofa. Nigdzie 😉

Reklamy