Sztuka kochania – Nie tędy droga


O antykoncepcji będzie mowa!

Dziś przypominam artykuł Michaliny Wisłockiej, drukowany w tygodniku Razem, w cyklu „Sztuka kochania” Nie pamiętam już, od kiedy cykl artykułów ukazywał się, na pewno był drukowany w roku 1980 i 1981. Każdy artykuł ilustrowany był przez Marka Trojanowskiego. Ilustrowany był ciekawie. Bardzo ciekawie! Gdzieś te ilustracje wydano, no nie wiem, w jakimś wydawnictwie o Marku Trojanowskim? Nie wydano? To może warto zebrać te ilustracje w postaci skanów. Opublikować internecie?

Reklamy