Janusz Zakrzeński – Śpiewa wiersze Tuwima


Kto jeszcze dziś pamięta o tym że, również śpiewał. I o tym jeszcze że śpiewu uczył go „Pendrak” Krzysztof Penderecki. I o tym że ten, co roku, okolicznościowo, wcielający się w role Józefa Piłsudskiego, artysta, na początku lat 70, brał czynny udział w Festiwalu Piosenki Żołnierskiej, sławiąc chwałę polskiego oręża z pod Lenino, (które to Leniono było kompletną klęską)   
Niewielu.
A szkoda.  
Kapitalne nagrania, w wersji stereofonicznej!
Reklamy