Wiktor Zatwarski


 
  
„Gość” w latach 70 miał chyba wykupiony abonament na występy w Kołobrzegu. Edycja CD niby jest a jej nie ma. A szkoda, warto by wiedzieć kto tam ówczesnej władzy podlizywał się. I jak? I czym?  😉   
Reklamy