Stefan Nowakowski, Zespół wokalny (Pronit N0440)

Strona 1
1.Serwus panie chief – Stefan Nowakowski
(Jan Tomaszewski – J. Bołgaty)
2.Barwy dnia – Stefan Nowakowski
(P. Zołociński)

Strona 2
3.Wczorajszy dzień – Zespół wokalny
(M. Tomaszewski)
4.Nadmorskie skarpy – Zespół wokalny
(Henryk Jabłoński)

Reklamy