Mieczysław Wojnicki – Piosenki włoskie (Pronit N 0245)Reklamy